Energy Expo & Forum 2019 – Vizitorët

  • Do të nxisë bizneset dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të rëndësishëm në fushën e energjisë, mbrojtjes së mjedisit, ndërtimit dhe zhvillimit lokal në Shqipëri dhe në rajon.
  • Do të informojë dhe orientojë investitorët potencialë për projektet e investimeve në sektorin e energjisë si dhe
    ndryshimet në legjislacion dhe përfitimet prej tyre.
  • Do të krijojë mundësinë e paraqitjes së teknologjisë së avancuar dhe formave të financimit të projekteve të energjisë.
  • Do të nxisë përdorimin dhe shfrytëzimin më të madh të burimeve të rinovueshme të energjisë dhe marrjen e masave të eficiencës së energjisë.
  • Do të kontribuojë në ndërgjegjësimin për ndërtimin ekologjik të objekteve.
  • Do të ndihmojë në zbatimin e Partneriteteve Publike- Private në Shqipëri dhe rajon.