Energy Expo & Forum 2019 – Forum

Temat kryesore në Energy Forum do të jenë:

 • Energjia e gjelbër;
 • Efiçienca e energjisë;
 • Mbetjet urbane;
 • Bateritë dhe magazinimi i energjisë;
 • Ndërtesat eficiente;
 • Ndryshimet klimatike, etj.
 • Bursa Shqiptare e Energjisë;
 • Politikat e energjisë dhe investimeve në fushën
  e gazit natyror.

Në Energy Forum do të marrin pjesë:

 • Përfaqësues të qeverisë shqiptare;
 • Përfaqësues të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë;
 • Përfaqësues të Ministrive apo/dhe institucioneve të tjera;
 • Përfaqësues të Bashkisë së Tiranës;
 • Investitorë;
 • Aktorë të tregut të energjisë;
 • Prodhuesit e energjisë;
 • Shoqëritë projektuese shqiptare për studimet e fisibilitetit dhe ndikimin në mjedis;
 • Persona vendimmarës të shoqërive të infrastrukturës dhe energjisë;
 • Këshilltarë të energjisë dhe të infrastrukturës;
 • Zyrat e avokatisë që operojnë në fushën e energjisë dhe të infrastrukturës;
 • Ekonomistë në fushën e energjisë, etj.