Energy Expo & Forum 2019 – Ekspozuesit

PJESËMARRËSIT NË ENERGY EXPO

do të mbulojnë fushat si më poshtë:

Prodhimi i energjisë me teknologjinë
Diellore | Të erës | Hidro
Gjeotermike | Gazit | Inceneratorët

Transmetimi i energjisë
Transformatorët | Linjat e energjisë
Ingranazhet për shpërndarjen e energjisë

Zgjidhjet e teknologjisë së ndriçimit
Diellore | Led tech | Zgjidhje të kombinuara

Teknologjia e lidhur me energjinë hidrike
Turbinat | Sistemet e tubave

Teknologjia e kursimit të energjisë

Bankat
Bankat, institucionet financiare dhe projektet e tyre në fushën e energjisë.

Shoqëritë e shërbimeve publike
ERE | OST | OSHEE | KESH | Albagaz | AKBN

Projektet e mëdha të Energjisë

Të tjerë
Koncesionet e reja | Projekte smart dhe ekologjike Zgjidhje për ruajtjen e energjisë
Aksesorë për energji sa më eficente për konsumatorët