AgroTech Expo & Forum 2019 – Vizitorët

Expocity Albania do të komunikojë në një miks kanalesh komunikimi lajmërimin, informimin dhe përmbajtjen e Agro-Tech Expo 2019 duke targetuar kategoritë e biznesit apo të individëve nga Shqipëria, Ballkani edhe më gjerë si:

  • Fermerë, Prodhues bujqësorë, Prodhues Serash, Blegtorë, Agropërpunues.
  • Blerës potencialë të bujqësisë, Agjentët, etj.
  • Kompanitë Eksportuese të Makinerive Bujqësore.
  • Distributorët Rajonale të Kompanive Importuese.
  • Shoqatat Tregtare të Bujqësisë.