AgroTech Expo & Forum 2019 – Ekspozuesit

Pse duhet te merrni pjese në Agro-Tech Expo 2019?

 • Prezantimi dhe Promovimi i kompanisë apo institucionit; produkteve, shërbimeve, ideve dhe projekteve drejt bizneseve dhe/ ose individëve furnitorë dhe klientë.
 • Mundësi potenciale për krijimin e partneriteteve dhe bashkëpunimeve me kompanitë shqiptare, të rajonit dhe më gjerë.
 • Pozicionimi me nivel të lartë besueshmërie dhe profesionalizmi ndaj blerësve ndërkombëtare
 • Krijimi i lidhjeve me biznesin dhe institucionet publike.
 • Zgjerimi i aktivitetit drejt tregjeve të reja.
 • Informimi mbi teknologjitë më të avancuara, modeleve të biznesit dhe eksperiencave të suksseshme.
 • Informimi mbi politikat e reja bujqësore në Shqipëri, Ballkan edhe më gjerë.
 • Promovimi përmes fushatës së komunikimit të planifikuar nga Expocity Albania në kanalet mediatike.

Ekspozuesit e ftuar, biznese, institucione, shoqata do të mbulojnë të gjithë hapësirën e Agrobiznesit dhe Agroteknikës, si:

 • Makineri bujqësore dhe pjesë këmbimi.
 • Sisteme Pompimit, Sisteme të Ujitjes.
 • Sera dhe Pajisje, Sisteme hidroponike.
 • Makineri për mbjellje dhe korrje.
 • Makineri dhe pajisje për hortikulturë (pyjet);
 • Makineri për përpunimin e ullinjve.
 • Kopshtari. Makineri për prerje, mbjellje, korrje, vegla pune etj.
 • Bimë medicinale.
 • Plehëra kimike, Fertilizante, Fidanishte bimore.
 • Teknologji përpunimi, ruajtja, magazinimi, etiketimi, paketimi i produkteve bujqësore dhe transporti.
 • Përpunimin e prodhimeve.
 • Financime.