Tekstile & Lëkurë Expo 2019 – Ekspozuesit

Prodhues të lëndës së parë (industria e lehtë); Prodhues veshjesh; Prodhues të lëkurës; Prodhues këpucësh; Prodhues dhe tregtues të makinerive, pajisjeve dhe pjeseve të këmbimit për sektorin e tekstileve dhe lëkures; Institucionet qeveritare dhe Agjensitë; Institucionet arsimmore; Shoqatat e profesionistëve; Sherbimet mbështetëse si printimi, paketimi, riciklimi etj Të tjera: institucione financiare, kompanitë e sigurimit etj