Mësoni më shumë rreth Pozicioneve të Punës të hapura në Expocity Albania

Expocity Albania është një strukturë e profilizuar në organizimin e Panaireve, Ekspozitave, Konferencave/Seminareve dhe Eventeve me përmasa të mëdha, duke ofruar facilitetet më bashkëkohore në organizimin e eventeve dhe aktiviteteve. Expocity Albania ka një staf të kualifikuar dhe ofron mundësi shumë te mira për rritje në karrierë. Ne mirëpresim kandidatë që dëshirojnë të jenë pjesë e një skuadre energjike me “growth mindset” dhe pasion për punën.

Menaxher Operacional

Menaxheri Operacional kryen dhe ndjek aspektet teknike dhe logjistike, të cilat janë në funksion të organizimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve ekspozuese në Expocity. Këtu përfshihet: hartimi i planimetrisë për hapsirat ekspozuese, si edhe hapsirat e konferencave, zonave B2B, si dhe ambjenteve te tjera ne funksion te organizimeve specifike; menaxhimi i kërkesave dhe nevojave për materiale, sherbime, apo produkte nga palë të treta, prokurimi si edhe magazimi i metejshëm ; zgjidhja e situatave operacionale që lindin para dhe gjatë aktiviteteve; monitorimi, menaxhimi dhe negocimi i kostove operacionale, materiale; mirembajtja e kontakteve si dhe komunikimi me furnitorë, e pale te treta.

Menaxher Projektesh

Përgjegjës për gjenerimin e koncept-idesë së projektit duke përfshirë aspektin e studimit të tregut, përzgjedhjes së partnerëve dhe/ose bashkëorganizatorëve, hartimin e strategjisë së shitjes, mbikëqyrjen e performancës komerciale, zbatimin dhe mirëfunksionimin e të gjithë hallkave të projektit, si dhe arritjen e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse të projekteve.

Agjent Shitjesh

Përgjegjës për të gjitha aspektet e shitjes së produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga Expocity Albania. Këtu përfshihet cilësia e produkteve dhe shërbimeve, performanca komerciale, koha në të cilën është shërbyer klienti si dhe arritja e objektivave buxhetore dhe fitimprurëse.

Specialist i Mediave Sociale

Zhvillimi, implementimi dhe menaxhimi i strategjisë së mediave sociale për brand-in dhe eventet; Menaxhim dhe mbikëqyrje e përmbajtjes së mediave sociale, për të pasur përmbajtje cilësore dhe për të krijuar kontent të mirë viral; Monitorim i SEO dhe angazhim me përdoruesit në rrjetet sociale; sugjeron optimizimin e përmbajtjes në rrjetet sociale;…