AGRO TECH 2020 – Vizitorët


  • Fermerët;
  • Blerësit potencialë;
  • Agjentët;
  • Kompanitë e eksportit të makinerive dhe pajisjeve bujqësore;
  • Distributorët rajonalë të kompanive të importit;
  • Shoqatat tregtare bujqësore;
  • Investitorët e huaj;