AGRO TECH 2020 – Ekspozuesit


Kategoritë e ekspozuesve:

 • Makineri bujqësore, pjesë këmbimi, komponentë;
 • Sisteme pompimi dhe sisteme për ujitjen;
 • Sera dhe pajisje;
 • Sisteme hidroponike;
 • Kopshtari, makineri dhe pajisje për prerje, mbjellje dhe korrje;
 • Makineri dhe pajisje për kopshtari;
 • Makineri dhe pajisje për përpunimin e ullirit;
 • Teknologji për agropërpunim;
 • Makineri prodhuese dhe përpunuese;
 • Kimikate dhe plehra kimike;
 • Materiale për shumim;
 • Fidanishte;
 • Bimë mjekësore;
 • Ushqime bujqësore dhe organike;
 • Agroturizëm;
 • Konservim, magazinim
 • Ambalazhim dhe paketim i produkteve bujqësore;
 • Transport;
 • Institucione shtetërore;
 • Institucione financiare;
 • Organizata dhe shoqata bujqësore;