Energy Expo Forum 2020
Me shumë informacion në lidhje me panairin, forumin, çmimet etj. do të jepen së shpejti në website.
AGRO TECH 2020
Edicioni i tretë i AGRO TECH 2020, do të zhvillohet në datat 19-20 Nëntor 2020. Me shumë informacion në lidhje me panairin, forumin, çmimet etj. do të jepen së shpejti në website.
International Tourism Fair Tirana 2020
Më shumë informacion në lidhje me panairin, forumin, çmimet etj. do të jepen së shpejti në website.
Dental Expo Forum 2020
Më shumë informacion në lidhje me panairin, forumin, çmimet etj. do të jepen së shpejti në website.
Interior Design Expo 2020
Më shumë informacion në lidhje me panairin, forumin, çmimet etj. do të jepen së shpejti në website.

KALENDARI I EVENTEVE 2020